top of page

Giriş

   Restorasyon kelime anlamı olarak Tarihi eserlerin aslına uygun olarak, onarılması anlamına gelmektedir. “Restorasyon işlerinde amaç kültür varlıklarının ömrünü uzatmak ve gelecek nesillere özgün biçimi ile ulaştırmaktır. Tarihi eserler geçmişin belgeleridir, yapılacak her bir restorasyon çalışması bu belge niteliğini bozmayacak şekilde planlanmalıdır.  Restorasyon işlerinde yapının özgünlüğünün korunması ve yapılan yenileme işleminde yapıya ekstra bir yorum katılmaması esastır.

      Restorasyon maliyeti ise; Restorasyon çalışmalarına başlamadan yapılan, restore etmek istediğimiz yapının cinsi, durumu ve niteliği üzerinden restorasyon işinin ne kadar zaman süreceği ve maliyet tutacağının hesaplanması işidir.

        Restorasyon çalışmalarında doğru planlama,  çalışmaların niteliğini ve kalitesini doğrudan etkilemektedir.

Eski eser, tescilli yapıların onarımı, mevzuatları gereği diğer yapılardan ayrılır. Tarihi yapıların restorasyonun da en önemli basamaklardan biri yaklaşık maliyetin doğru hesaplanabilmesidir. Özellikle yapının cinsi, durumu, niteliği oluşabilecek maliyet ile doğrudan etkili olan bir konudur. İyi hesaplanmış bir yaklaşık maliyet, Eski Eser onarımında finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.  Eski eser statüsünde olmayan işler ile maliyet olarak tescilli bir yapının karşılaştırılması çok sağlıklı olmaz. Restorasyon maliyeti hesaplanırken her yapı ayrı değerlendirilmeli, benzer yapılar ile kıyas yapılmamalıdır.

      Kültür varlıkları üzerinde yapılacak restorasyon işlerinde uygulanacak esaslar yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Ülkemizde kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili yasal mevzuat “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nda belirtilmiştir. Kültür varlıklarının restorasyon projeleri ve uygulamaları ile mal ve hizmet alımları ihalelerine yönelik esaslar “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği ile Uygulama Yönetmelikleri”nde belirtilmiştir.

  Restorasyon işlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve uygulama yapılan yapının özgünlüğünün korunabilmesi için uygulama sürecinde yapılacak işlemlerin ve yasal mevzuatın çok iyi bilinmesi gerekmektedir.   

 

      Bu işleri gerçekleştirecek personellerin gerekli bilgi ve deneyime sahip olması gerekir

bottom of page